LINJEN LEVER! – Rittävling

Information till skolor och lärare i Vasa

 

Vår förening har nöjet och äran att bjuda in dig och dina elever till höstens evenemang: festseminariet i slutet av oktober och rittävlingen – LINJEN LEVER!

Rittävlingen startar så fort skolorna börjar.

Rittävlingen hyllar undervisningen i teckning/bildkonst i Vasa. Konstföreningens ritskola grundades för 80 år sedan 1942. År 1992 kommunaliserades ritskolan och har sedan dess varit en del av den grundläggande konstutbildningen.

Med vänlig hälsning

Aimo Nyberg

Bildkonstlärare, pensionerad

Styrelseledamot i Vasa konstförening

 

INSTRUKTIONER FÖR LÄRAREN

TID: 15 augusti – 30 september 2022

Kontaktperson Aimo Nyberg 050 3308540

 

  1. Lämna in din skolas tävlingsritningar under vecka 39, det vill säga 26–30 september till TAIKON
    Adress: Östra Kaserntorg 7–9, Kasernen 11
  1. Packa väl! Lämna paketet på Taikons RETURBORD med påskriften LINJEN LEVER!
  2. Skriv på förpackningen:Avsändare (lärarens namn) och returadress: (ritningarna kommer att returneras i början av november)

 

I utvärderingskriterierna betonas:

Efter ålder (fyra serier) och ritarens iver och skicklighet att använda traditionella ritverktyg för att presentera sina idéer på sitt eget personliga sätt. Snygghet i valet av ämne är ett plus. Ämnen kan vara:

  1. observationsritningar (lokala föremål, egna observationer etc.) eller
  2. fantasiteckningar!

 

VARJE konstverk ska ha ritarens signatur på bildsidan.

Tejpa eller limma INFORMATION OM DELTAGAREN på baksidan av konstverket:

Ritarens namn, ämne eller namn på arbetet, skolan och klass/åldersgrupp

Notera! Endast 1–3 arbeten/deltagare är tilllåtna!

 

Vasa konstförening delar ut stipendier den 29 oktober 2022 under festseminariet.
Konstföreningen förbehåller sig rätten att bestämma antalet av och beloppet på stipendierna som delas ut.

Tidigare ritskole-/bildkonstskolelever och 2 styrelseledamöter i föreningen är välkomna att ingå i juryn. En utställning av tävlingens arbeten kommer också att ställas ut i Taikons lokaler från 11:e oktober till 4:e november 2022.

INFORMATION OM DELTAGARE (läraren kopierar mera vid behov)
Limmad/tejpad på baksidan av varje ritning som skickas till tävlingen.

 

KONSTNÄRENS NAMN ______________________________________________________

 

VERKETS TITEL ____________________________________________________________

 

SKOLA OCH KLASS _________________________________________________________

Grundskola: årskurser 1-3    årskurser 4-6    årskurser 7-9   gymnasiet /andra stadiet

Lisää artikkeleita

Vielä ehtii ehdottaa Opistotalolle uutta nimeä

Maasillan kupeessa sijaitseva entinen Opistotalo on muuttunut taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden työskentelytilaksi. Uuden käyttötarkoituksen myötä rakennukselle saa ehdottaa uutta nimeä. Kaikille avoin nimikilpailu on avoinna 29.2.2024 saakka. Opistotalon tiloissa toimii parikymmentä tekijää kuvataiteen, musiikin, teatterin, elokuvan ja tanssin aloilta. Heillä on käytössään työhuoneita, harjoitus- ja esitystiloja.

Lue lisää

Tervetuloa kuuntelemaan pohjoismaisten taideyhdistysten webinaarisarjaa

Suomen Taideyhdistys toimii osana pohjoismaisten taideyhdistysten (ENAAK – European Network of Art Associations and Kunstvereine) verkostoa. Verkosto koostuu neljästä toimijasta: Ruotsin, Norjan, Saksan ja Suomen taideyhdistyksistä. Vuonna 2024 verkosto aloittaa yhdessä webinaarisarjan, jossa jokainen maa vuorollaan pitää webinaarin valitsemastaan kiinnostavasta aiheesta. Vuoden ensimmäinen webinaari pidetään tiistaina

Lue lisää

Hyvää Joulua – God Jul!

Vaasan kirkon keskimmäinen alttaritaulu Paimenten kumarrus saatiin kirkon alttaritauluksi laulujuhlien aikaan vuonna 1894. Alttarin yläpuolella olevan Albert Edelfeltin maalauksen on lahjoittanut Gabriel Revellin leski Amanda Revell. Lähde: Rakennettiin uusi Vaasa, Mirjam Lehtikannon kirjoituksia, toim. Anna-Maija Salo, 1981. Albert Edelfelt on tehnyt vain yhden alttaritaulun, ja

Lue lisää