Vaasan taideyhdistys syntyi kuohunnan keskelle sata vuotta sitten marraskuussa 1917. Uuden kulttuuriyhdistyksen tavoite oli herättää kuvaamataiteiden harrastusta Vaasan läänissä ja innostaa taiteen harjoittamiseen. Suuri voimainponnistus oli piirustuskoulu, joka aloitti toimintansa vuonna 1942. Sen toiminta jatkuu nykyisin osana Vaasan kaupungin taiteen perusopetusta. Sadan vuoden aikana on kerätty arvokas, lähes 300 taideteoksen kokoelma, jonka yhdistys lahjoitti Vaasan kaupungille vuonna 1998.

Paljon muutakin on saatu aikaan. Tästä kertoo Tarinoita taidekaupungista, jonka Vaasan taideyhdistys julkaisee 100-vuotisjuhlansa kunniaksi. Kuvien taideteokset ovat Vaasan taideyhdistyksen kokoelmasta.

Vasa konstförening bildades under turbulenta förhållanden för hundra år sedan i november 1917. Den nya kulturföreningens syfte var att väcka ett intresse för bildkonsten i Vasa län och att uppmuntra till att utöva konst. Att grunda en ritskola var en stor kraftansträngning och ritskolan inledde sin verksamhet 1942. Ritskolans verksamhet fortsätter i dag som Vasa stads grundläggande konstundervisning. Under hundra års tid har föreningen skapat en värdefull samling som omfattar nästan 300 konstverk.

År 1998 donerade föreningen konstsamlingen till Vasa stad.Föreningen har även åstadkommit mycket annat. Om detta kan man läsa i boken Berättelser från en konststad som föreningen ger ut för att fira sitt 100-årsjubileum. Konstverken på bilderna är från Vasa konstförenings samling.

Tarinoita
TAIDE­KAUPUNGISTA

Vaasan taideyhdistys 100 vuotta
Vasa konstförening 100 år

Berättelser från en
KONSTSTAD

Maisa Kannonmaa (toim./red.)

taideyhdistys-100-vuotis-historiikki.pdf

×